کیتی چیلر تاکید کرد که هنگام تخلیه ساختمان به سبب وقوع آتش سوزی در طبقه پایین در روز جمعه گذشته، سه فرد ناشناس در حال فرار با لباسهای ورزشکاران مشاهده شدند و این در حالی است که یک دستگاه رایانه نیز از طبق پنجم به سرقت رفت.

گزارش اختصاصی ویترینو ؛ به نوشته العالم ، سرپرست کاروان ورزشکاران استرالیا در یک نشست مطبوعاتی گفت: کسی را متهم نمی کنم اما کارگران بسیاری در همین اطراف رفت و آمد می کنند و فاقد هویت هستند. متاسفانه در چنین منطقه بزرگی با ساختمانها و اتاقهای بسیار زیاد، نمی توان از وقوع سرقت جلوگیری کرد.

کیتی چیلر اظهار داشت که تیم ورزشکاران احساس ناامنی نمی کند؛ اما درباره ضرورت قفل کردن درها و تشدید تدابیر ضروری برای حفظ سلامتی، به همگان اطلاع داده شد.

وی همچنین از تعداد لباسهای مسروقه نیز خبر نداد؛ اما اظهار داشت که این لباسها ویژه پیشگیری از ویروس زیکا بوده اند.

گفته می شود که این آتش سوزی با یک سیگار آغاز شد و استرالیایی ها متوجه شدند که سیستم هشدار آتش سوزی عمل نمی کند؛ در حالی که کارگران نیز در مکانی مجاور در حال انجام تعمیرات بودند.

این در حالی است که مقامات برزیلی از افزایش تدابیر امنیتی در المپیک ریو 2016 خبر داده بودند.